strona startowa
O FIRMIE   |   TRANSPORT   |   POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   |   POLITYKA JAKOŚCI   |   KARIERA   |   KONTAKT
ENGLISH
polityka jakości
strona głÓwna
Strona główna > Polityka jakości
   
 
   
CAT Polska przywiązuje ogromną wagę do kwestii jakości świadczonych usług. Systemy zarządzania stanowią sprawne narzędzia w procesie stałego doskonalenia naszej organizacji. Podstawowymi założeniami tego sytemu są identyfikacja
i zaspokajanie potrzeb Klientów przy stałym zachowywaniu właściwych relacji z otoczeniem.
 
Certyfikaty CAT Polska:
 ISO 9001:2008
 ISO 14001:2004

Wdrożenie systemu zarządzania ISO 9001 oraz uzyskanie stosownego certyfikatu utrwala zaufanie naszych Klientów, którzy powierzając nam produkt wysoko przetworzony jakim są nowe pojazdy samochodowe mogą być pewni, że świadczymy usługi
z należytą starannością.

Zgodność naszego sytemu z normami ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 potwierdziła niezależna jednostka certyfikacyjna BVQI. Jej dowodem są certyfikaty z dnia 28 kwietnia 2010 roku.

Zweryfikowano zakres systemu, który obejmuje:
Rozwiązania logistyczne dotyczące dystrybucji
   samochodów i powiązanych z nią usług
   o charakterze technicznym, zarządzanie procesem
   dystrybucji, zarządzanie i realizacja usług 
   o charakterze technicznym,
Składowanie oraz całokształt usług związanych 
   z obsługą samochodów osobowych, dostawczych 
   i ciężarowych,


Głównymi elementami naszej polityki względem Klienta i Środowiska naturalnego są: 
Przestrzeganie naszych zobowiązań ustawowych
   i prawnych,
Wspieranie naszych Klientów w ich własnych
   działaniach środowiskowych,
Ochrona otoczenia poprzez kontrolę odpadów,
Zarządzanie odpadami,
Ochrona zasobów naturalnych,
Minimalizacja ryzyka wystąpienia zanieczyszczeń
   w związku z naszą działalnością.
Proces tworzenia systemu zarządzania środowiskowego (ISO 14001) opierał się na następujących działaniach:
Przeprowadzenie audytu inwentaryzacyjnego,
   polegającego na porównaniu istniejącego 
   w firmie systemu zarządzania z wymaganiami
   normy,

Prezentacja wyników Kierownictwu i wspólne
   opracowanie koncepcji systemu,
Szkolenia załogi,
Opracowanie dokumentacji systemu,
Pomoc we wdrażaniu wymagań systemu
   opisanych w dokumentacji,
Przeprowadzenie audytu wewnętrznego,
   polegające na sprawdzeniu skuteczności
   wdrożenia,
Korekta systemu,
Przeprowadzenie audytu przedcertyfikacyjnego,
Audyt certyfikacyjny przeprowadzony przez
   audytorów z niezależnej jednostki
   certyfikacyjnej.

Posiadanie certyfikatu zobowiązuje CAT Polska do poddawania się okresowym audytom wewnętrznym oraz wizytom kontrolnym potwierdzającym zgodność działań z wymogami norm.

CAT POLSKA   |   O FIRMIE   |   TRANSPORT   |   POZOSTAŁA DZIALANOŚĆ   |   POLITYKA JAKOŚCI   |   KARIERA   |   KONTAKT
Copyright 2005 CAT Polska Sp. z o.o. All Rights Reserved. Created by SkyGroup Sp. z o.o.